Κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων Το εισόδημα από μισθούς, συντάξεις και μισθούς με έκδοση τιμολογίου ή απόδειξης για παροχή υπηρεσιών υποβάλλεται σε φόρο σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα: Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιµακίου (ευρώ) Σύνολο Εισοδήµατος Φόρου (ευρώ) (ευρώ) 25.000 22% 5.500 25.000 5.500 17.000 32% 5.440 42.000Διαβάστε περισσότερα…

Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος χρήσης 2012 (Οικονομικό έτος 2013)  Η παρακάτω κλίμακα ισχύει για όλους τους φορολογούμενους. Τόσο για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, όσο και για όσους αποκτούν εισοδήματα από άλλες πηγές. Ποσό εισοδήματος Φορολογικός συντελεστής Ποσό φόρου 0 – 5.000 € 0% 0 € 5.001 – 12.000 € 10%Διαβάστε περισσότερα…

Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος χρήσης 2011 (Οικονομικό έτος 2012)  Η παρακάτω κλίμακα ισχύει για όλους τους φορολογούμενους. Τόσο για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, όσο και για όσους αποκτούν εισοδήματα από άλλες πηγές. Ποσό εισοδήματος Φορολογικός συντελεστής Ποσό φόρου 0 – 5.000 € 0% 0 € 5.001 – 12.000 € 10%Διαβάστε περισσότερα…

Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος χρήσης 2010 (Οικονομικό έτος 2011) Η παρακάτω κλίμακα ισχύει για όλους τους φορολογούμενους. Τόσο για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, όσο και για όσους αποκτούν εισοδήματα από άλλες πηγές. Ποσό εισοδήματος Φορολογικός συντελεστής Ποσό φόρου 0 – 12.000 € 0% 0 € 12.001 – 16.000 € 18%Διαβάστε περισσότερα…

Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος μισθωτών & συνταξιούχων Η παρακάτω κλίμακα ισχύει για τους φορολογούμενους τους οποίους το μεγαλύτερο ποσοστό των φορολογητέων εισοδημάτων τους προέρχεται από μισθούς και συντάξεις Ποσό εισοδήματος Φορολογικός συντελεστής 0 – 12.000 € 0% 12.001 – 30.000 € 25% 30.001 – 75.000 € 35% 75.001 € και άνωΔιαβάστε περισσότερα…