Με τον Νόμο 3986/2011 (άρθρο 28) τροποποιήθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε., στην οποία περιγράφονται οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης (τεκμήρια). Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης κύριας κατοικίας τ.μ. οικίας Τ.Ζ. < 2.800 € Τ.Ζ. 2.800 – 4.999 € Τ.Ζ. > 5.000 € 10 400 € 560 € 680 €Διαβάστε περισσότερα…

Με τον Νόμο 3986/2011 (άρθρο 28) τροποποιήθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε., στην οποία περιγράφονται οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης (τεκμήρια). Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης κύριας κατοικίας τ.μ. οικίας Τ.Ζ. < 2.800 € Τ.Ζ. 2.800 – 4.999 € Τ.Ζ. > 5.000 € 10 400 € 560 € 680 €Διαβάστε περισσότερα…

Με τον Νόμο 3986/2011 (άρθρο 28) τροποποιήθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε., στην οποία περιγράφονται οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης (τεκμήρια). Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης κύριας κατοικίας τ.μ. οικίας Τ.Ζ. < 2.800 € Τ.Ζ. 2.800 – 4.999 € Τ.Ζ. > 5.000 € 10 400 € 560 € 680 €Διαβάστε περισσότερα…