Οδηγίες φορολογικών δηλώσεων (Ε1) φορολογικού έτους 2018

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) δημοσίευσε τις οδηγίες για την συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων του έτους 2018

Οδηγίες συμπλήρωσης φορολογικής δήλωσης 
FEFP_2019_v3

Πηγή: Α.Α.Δ.Ε.