Κλίμακα PEGI – Ηλικιακές διαβαθμίσεις

Οι ηλικιακές διαβαθμίσεις είναι συστήματα που χρησιμοποιούνται για να εξασφαλίσουν ότι όλα τα προϊόντα ψυχαγωγικού περιεχομένου, όπως κινηματογραφικές ταινίες, βίντεο, DVD και παιχνίδια υπολογιστή, φέρουν σαφή επισήμανση βάσει ηλικίας σύμφωνα με το περιεχόμενό τους. Οι ηλικιακές διαβαθμίσεις προσφέρουν καθοδήγηση στους καταναλωτές (ιδίως τους γονείς), βοηθώντας τους να αποφασίσουν αν θα αγοράσουν ή όχι ένα συγκεκριμένο προϊόν. Η διαβάθμιση σε ένα παιχνίδι επιβεβαιώνει ότι είναι κατάλληλο για παίκτες που βρίσκονται πάνω από μια ορισμένη ηλικία. Έτσι, ένα παιχνίδι PEGI 7 είναι κατάλληλο μόνο για παίκτες ηλικίας 7 ετών και άνω, ενώ ένα παιχνίδι PEGI 18 είναι κατάλληλο μόνο για ενήλικες ηλικίας 18 ετών και άνω. Η διαβάθμιση PEGI λαμβάνει υπ’ όψιν την καταλληλότητα ενός παιχνιδιού για μια ηλικία και όχι το επίπεδο δυσκολίας του.

Ηλικιακές διαβαθμίσεις
Οι επισημάνσεις PEGI εμφανίζονται στο εμπρός και στο πίσω μέρος της συσκευασίας προσδιορίζοντας ένα από τα ακόλουθα ηλικιακά επίπεδα: 3, 7, 12, 16 και 18. Προσφέρουν μια αξιόπιστη ένδειξη για την καταλληλότητα του περιεχομένου του παιχνιδιού όσον αφορά την προστασία των ανηλίκων. Η ηλικιακή διαβάθμιση δεν λαμβάνει υπόψη το επίπεδο δυσκολίας ή τις ικανότητες που απαιτούνται για ένα παιχνίδι.

PEGI 3
Το περιεχόμενο των παιχνιδιών στα οποία δίνεται αυτή η διαβάθμιση κρίνεται κατάλληλο για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Γίνεται αποδεκτή κάποιου βαθμού βία σε κωμικό πλαίσιο (συνήθως μορφές βίας του τύπου που απαντάται στα κινούμενα σχέδια Μπαγκς Μπάνι ή Τομ & Τζέρι). Το παιδί δεν πρέπει να μπορεί να συνδέσει τον χαρακτήρα στην οθόνη με χαρακτήρες της πραγματικής ζωής. Πρέπει να ανήκουν πλήρως στο χώρο της φαντασίας. Το παιχνίδι δεν πρέπει να περιέχει ήχους ή εικόνες που μπορούν να τρομάξουν ή να φοβίσουν τα μικρά παιδιά.

PEGI 7
Οποιαδήποτε παιχνίδια που κανονικά θα είχαν διαβάθμιση 3 αλλά περιέχουν κάποιες πιθανώς τρομακτικές σκηνές ή ήχους μπορεί να θεωρηθούν κατάλληλα γι’ αυτήν την κατηγορία.

PEGI 12
Σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία κατατάσσονται βιντεοπαιχνίδια που δείχνουν βία ελαφρώς πιο παραστατικής φύσης προς φανταστικούς χαρακτήρες και/ή μη παραστατική βία προς χαρακτήρες με ανθρώπινη εμφάνιση ή αναγνωρίσιμα ζώα, καθώς και βιντεοπαιχνίδια που δείχνουν ελαφρώς πιο παραστατικές σκηνές γυμνού. Τυχόν χυδαία γλώσσα σε αυτή την κατηγορία πρέπει να είναι ήπια και να μην περιέχει επιφωνήματα σεξουαλικού περιεχομένου.

PEGI 16
Αυτή η διαβάθμιση εφαρμόζεται όταν η απεικόνιση βίας (ή σεξουαλικής δραστηριότητας) φτάνει σε ένα επίπεδο που φαίνεται ίδιο με αυτό που θα αναμενόταν στην πραγματική ζωή. Στα παιχνίδια με διαβάθμιση 16 μπορεί να περιέχεται πιο ακραίου βαθμού χυδαία γλώσσα, η ιδέα της χρήσης καπνού και ναρκωτικών και η απεικόνιση εγκληματικών δραστηριοτήτων.

PEGI 18

Η ταξινόμηση στην κατηγορία για ενήλικες εφαρμόζεται όταν το επίπεδο της βίας είναι τέτοιο ώστε να αφορά απεικόνιση ακραίας βίας και/ή να περιλαμβάνει στοιχεία συγκεκριμένων τύπων βίας. Ο προσδιορισμός της ακραίας βίας είναι πολύ δύσκολος, καθώς σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να είναι κάτι αρκετά υποκειμενικό, αλλά γενικά μπορεί να προσδιοριστεί ως οι απεικονίσεις βίας που δημιουργούν ένα αίσθημα αποστροφής στον θεατή.


Συμβουλές προς τους γονείς
Το PEGI προσφέρει συμβουλές σχετικά με την καταλληλότητα ενός παιχνιδιού σε σχέση με την ηλικία. Ωστόσο, κάθε παιδί είναι διαφορετικό. Την τελική απόφαση σχετικά με το τι μπορούν να δουν ή να βιώσουν τα παιδιά τους πρέπει να την παίρνουν οι ίδιοι οι γονείς. Ιδού ορισμένες συμβουλές:
» Αναζητάτε πάντοτε την ηλικιακή ταξινόμηση στη συσκευασία ενός παιχνιδιού ή μέσω της μηχανής αναζήτησης στον παρόντα δικτυακό τόπο.
» Προσπαθήστε να καθορίζετε από πριν ποια παιχνίδια, για πόση ώρα και πότε μπορούν να παίζουν τα παιδιά σας. Εάν δεν συμφωνούν, εξηγήστε τους λόγους της απόφασής σας.
» Προσπαθήστε να αναζητήσετε μια σύνοψη ή μια κριτική παρουσίαση του περιεχομένου του παιχνιδιού ή, ακόμα καλύτερα, παίξτε το εσείς οι ίδιοι πρώτα.
» Παίζετε παιχνίδια βίντεο με τα παιδιά σας, παρακολουθείτε τα όταν παίζουν και συζητήστε μαζί τους γι’ αυτά. Εξηγήστε τους γιατί ορισμένα παιχνίδια δεν είναι κατάλληλα.
» Ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να επικοινωνούν και να μοιράζονται τις εμπειρίες τους από τα παιχνίδια και να κάνουν συγκρίσεις με τις καταστάσεις της πραγματικής ζωής.
» Έχετε υπόψη ότι τα online παιχνίδια μερικές φορές επιτρέπουν τη λήψη επιπλέον λογισμικού το οποίο μπορεί να τροποποιήσει το περιεχόμενο του παιχνιδιού και, επακόλουθα, και την ηλικιακή του ταξινόμηση.
» Τα online παιχνίδια συνήθως παίζονται σε διαδικτυακές κοινότητες όπου απαιτείται η αλληλεπίδραση των παικτών με άγνωστους συμπαίκτες. Πείτε στα παιδιά σας να μην δίνουν προσωπικά τους στοιχεία και αναφέρετε τυχόν ανάρμοστες συμπεριφορές.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.