Κάθε φυσικό πρόσωπο στην Ελλάδα, δικαιούται να έχει ένα και μοναδικό λογαριασμό, σε ένα πιστωτικό ίδρυμα (τράπεζα), στον οποίο οι καταθέσεις του είναι ακατάσχετες έως του ποσού των 1.250 € (χίλια διακόσια πενήντα ευρώ).

Σε περίπτωση μισθωτών ή συνταξιούχων, ο ακατάσχετος λογαριασμός είναι αποκλειστικά αυτός στον οποίο κατατίθενται οι μισθοί, οι συντάξεις ή τα ασφαλιστικά βοηθήματα.

Για την δήλωση του μοναδικού ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού, ο φορολογούμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση στο TaxisNet (www.gsis.gr ή www.aade.gr), με την οποία ενημερώνει για τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού (σε μορφή IBAN).

Ο φορολογούμενος οφείλει να δηλώνει άμεσα κάθε αλλαγή του τραπεζικού του λογαριασμού, με νέα Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση στο TaxisNet, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία.

Ο φορολογούμενος οφείλει να εξασφαλίσει ότι το πιστωτικό ίδρυμα (τράπεζα) έχει συσχετίσει – αντιστοιχίσει τον ΑΦΜ του με τον τραπεζικό λογαριασμό που δήλωσε ως ακατάσχετο λογαριασμό.

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) επεξεργάζεται σε καθημερινή βάση τις Αιτήσεις των φορολογούμενων και διαβιβάζει ηλεκτρονικά στα πιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες) αναλυτική κατάσταση με τις Αιτήσεις – Υπεύθυνες Δηλώσεις που καταχωρήθηκαν στο σύστημα την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

Τα πιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες) οφείλουν να ελέγχουν και να στέλνουν την ίδια ημέρα ηλεκτρονικό αρχείο με τις παρακάτω πληροφορίες (επιτυχής δήλωση λογαριασμού ή ο φορολογούμενος δεν είναι πελάτης της τράπεζας ή ο δηλωμένος ακατάσχετος λογαριασμός αντιστοιχεί σε άλλο φορολογούμενο).

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) εμφανίζει στην εφαρμογή του TaxisNet, το αποτέλεσμα της επεξεργασίας της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης από την τράπεζα.

Η δυνατότητα δήλωσης ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού ξεκίνησε από τις 29 Ιουλίου 2014.

 

Πηγή: aade.gr, ΠΟΛ. 1182/25-07-2014, ΠΟΛ. 1222/06-10-2015

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.