Θραύση κρυστάλλων

Μετά την ασφάλιση οδικής βοήθειας, η ασφάλιση κρυστάλλων αυτοκινήτου είναι μια αρκετά διαδεδομένη προαιρετική ασφάλιση χαμηλού κόστους, πάνω στα βασικά πακέτα ασφάλισης αστικής ευθύνης.
Η ασφάλιση θραύσης κρυστάλλων καλύπτει τις δαπάνες επισκευής των ζημιών που θα προκληθούν στα παρμπρίζ του αυτοκίνητου, που βρίσκονται, μπροστά πίσω, καθώς και στα πλαϊνά παράθυρα.
Συνήθως το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο είναι της τάξης των 1.000 με 2.000 ευρώ ανά έτος . Σχεδόν το σύνολο των ασφαλιστικών εταιριών συνάπτουν συμβάσεις συνεργασίας με τις εταιρίες αντικατάστασης κρυστάλλων αυτοκινήτου που λειτουργούν με πανελλαδικό δίκτυο.
Με βάση το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ο ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει είτε κάποια συνεργαζόμενη εταιρία αντικατάστασης και επισκευής κρυστάλλων, με την ασφαλιστική του εταιρία, είτε να απευθυνθεί σε εταιρία της επιλογής του.
Στην πρώτη περίπτωση καλύπτεται άμεσα από την ασφαλιστική του εταιρία και με βάση το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο , ενώ στην δεύτερη καλύπτεται έμμεσα , δηλαδή πληρώνει το ποσό που αντιστοιχεί στην επισκευή η αντικατάσταση και στην συνέχεια αποζημιώνεται από την ασφαλιστική του εταιρία . Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει κάποια η μικρή απαλλαγή ως προς το τελικό ποσό που θα λάβει από την ασφαλιστική του.
Σε ποιες περιπτώσεις ισχύει η δεν ισχύει η ασφάλιση κρυστάλλων
Τα περισσότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια που περιέχουν ασφαλιστική κάλυψη κρυστάλλων περιλαμβάνουν καλύψεις από οποιαδήποτε αιτία, που οδήγησε σε θραύση των κρυστάλλων όπως π.χ τα φυσικά φαινόμενα, η πτώση δένδρων, στύλων ή άλλων αντικειμένων, κακόβουλες ενέργειες κ.α.
Δεν καλύπτεται η θραύση που οφείλεται σε τροχαίο ατύχημα εκτός αν αποκλειστικά υπεύθυνος για το ατύχημα είναι ο οδηγός του ασφαλισμένου οχήματος και η θραύση που οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε αιτία που ασφαλίζεται με άλλη κάλυψη από το ίδιο ασφαλιστήριο.
Συνήθως οι βασικές ασφαλιστικές καλύψεις στην ασφάλιση κρυστάλλων δεν καλύπτουν την ηλιοροφή, αν υπάρχει στο αυτοκίνητο και προκειμένου να καλυφθεί πρέπει να υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο συμβόλαιο, όπως επίσης για άλλα «κρυστάλλινα» τμήματα όπως οι προβολείς, οι καθρέπτες, ή τα αλάρμ.

Πηγή: asfalisinet.gr

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.