Επίδομα μητρότητας ΙΚΑ

Η φροντίδα και η διαρκής μέριμνα για την εργαζόμενη μητέρα και τις ανάγκες της, αποτελούν από τις κύριες προτεραιότητες του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση του προβλήματος της υπογεννητικότητας και την αύξηση του αριθμού των γεννήσεων στην Ελλάδα.
Για το σκοπό αυτό και με την πεποίθηση ότι η εργαζόμενη μητέρα με τους πολλαπλούς απαιτητικούς ρόλους της θα πρέπει να προστατεύεται, ιδιαίτερα στην περίοδο της κύησης και της λοχείας, το ΙΚΑ συμβάλλει μ’ ένα σύνολο παροχών (χρηματικών επιδομάτων αλλά και ολοκληρωμένων ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών).
Οι παροχές, που δικαιούται κάθε εργαζόμενη μητέρα, ασφαλισμένη στο ΙΚΑ, παράλληλα με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους, περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, με την ελπίδα ότι θα αποτελούν ένα χρήσιμο οδηγό για αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τις υπηρεσίες μας.

Είμαι εργαζόμενη, ασφαλίζομαι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και περιμένω παιδί. Τι παροχές δικαιούμαι από το Ασφαλιστικό μου Ταμείο;
Το ΙΚΑ χορηγεί Επίδοματα μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας).

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των επιδομάτων μητρότητας;
Τα επιδόματα κυοφορίας και λοχείας χορηγούνται στην άμεσα ασφαλισμένη μας, εφόσον:
1. Έχει πραγματοποιήσει 200 τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης κατά τα δύο τελευταία χρόνια, τα προηγούμενα της πιθανής ημέρας τοκετού και
2. Δεν εργάζεται κατά το διάστημα της επιδότησης, δηλαδή 56 μέρες πριν τον τοκετό και 63 μέρες μετά.

Πόσο είναι το χρονικό διάστημα επιδότησής μου λόγω μητρότητας και τι ποσό θα πάρω;
Τα επιδόματα μητρότητας καταβάλλονται για 119 ημέρες (περιλαμβάνονται και οι αργίες), από τις οποίες, 56 ημέρες αντιστοιχούν στο διάστημα κυοφορίας και 63 στο διάστημα της λοχείας. Το ποσό υπολογίζεται βάσει του μέσου όρου των αποδοχών των τριάντα (30) τελευταίων ημερών ασφάλισης του προηγούμενου χρόνου. Στο τέλος της λοχείας, καταβάλλεται και από τον ΟΑΕΔ ένα συμπληρωματικό ποσό, ούτως ώστε, για το διάστημα των 119 ημερών η εργαζόμενη μητέρα να συμπληρώσει το σύνολο των αποδοχών της.

Κατεβάστε από εδώ το ενημερωτικό φυλλάδιο του ΙΚΑ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείται με το τμήμα Παροχών του ΙΚΑ της περιοχής σας

Πηγή: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.