Πώς θα εκτυπώσετε τα τέλη κυκλοφορίας 2017 από το taxis

Αναρτήθηκαν στο taxisnet τα νέα τέλη κυκλοφορίας προκειμένου να πληρωθούν από τους ιδιοκτήτες οχημάτων έως τις 31 Δεκεμβρίου. Τα τέλη κυκλοφορίας 2017 έμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το 2016 ανά κατηγορία οχήματος. Ωστόσο για ένα σχετικά μικρό αριθμό οχημάτων υπήρξε κατάταξη σε άλλη κατηγορία τελών λόγω της υποχρέωσης της χώρας για συμμόρφωση με συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (άρθρο 46 Ν.4410/2016). Πρόκειται για οχήματα που εισήχθησαν στη χώρα ως μεταχειρισμένα και πλέον τα τέλη κυκλοφορίας, το τεκμήριο διαβίωσης καθώς και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης υπολογίζονται με βάση το έτος πρώτης κυκλοφορίας σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η ανακατάταξη αφορά περίπου 133.000 οχήματα από σύνολο άνω των 5.500.000.

Σημειώνεται ότι τυχόν εκπρόθεσμη πληρωμή των τελών επιβαρύνεται με πρόστιμο ισόποσο με την αξία τους.

Πώς θα τα εκτυπώσετε

Στην ενότητα Υπηρεσίες προς Πολίτες επιλέγοντας «ΝΕΟ: Εκτύπωση Εντύπων Τελών Κυκλοφορίας και Κατάσταση Οχημάτων» δίνονται τρεις επιλογές, όπως φαίνεται παρακάτω στην εικόνα.

1) Με κωδικούς ΤaxisNet (Έντυπα Τελών και Κατάσταση Οχημάτων)

Εισάγετε τους κωδικούς σας για το TaxisNet και μπαίνετε στο σύστημα (για να οδηγηθείτε απευθείας στη μάσκα εισαγωγής των κωδικών taxis πατήστε εδώ.)

– Επιλέγοντας Κατάσταση Οχημάτων εμφανίζονται αναλυτικά τα οχήματα που βρίσκονται στην ιδιοκτησία σας και το ποσοστό συνιδιοκτησίας.

– Επιλέγοντας Εκτύπωση Εντύπου Τελών Κυκλοφορίας εκτυπώνετε τα τέλη κυκλοφορίας.

– Με την επιλογή Αρχείο σε Φύλλο Εργασίας μπορείτε να αποθηκεύσετε σε αρχείο excel την κατάσταση των οχημάτων που έχετε στο όνομά σας, στην οποία εμφανίζονται τα παρακάτω στοιχεία:

Ετος Α.Φ.Μ. Αρ. Κυκλ. Βάση Υπολ. Κωδικός Πληρωμής Ποσό Πληρωτέο Χαρακτηριστικά Τροχόσπιτο Ημ/νία
Εκτύπωσης

Σημείωση: Υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωση συνιδιοκτησίας κάποιου οχήματος, παρά το γεγονός ότι εμφανίζεται το ποσό Τελών Κυκλοφορίας του οχήματος σε ξεχωριστή εγγραφή για κάθε ΑΦΜ ιδιοκτήτη, τα τέλη κυκλοφορίας καταβάλλονται μια φορά.

2) Χωρίς Κωδικούς TaxisNet (Έντυπα Τελών)

(για να οδηγηθείτε απευθείας στην παρακάτω φόρμα πατήστε εδώ.)

Συμπληρώνετε τον ΑΦΜ και τον Αριθμό Κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και επιλέγετε το Έτος 2017. Στη συνέχεια πατώντας Αναζήτηση και εφόσον έχουν πληκτρολογηθεί τα σωστά στοιχεία, εμφανίζεται το μήνυμα “Επιτυχής Αναζήτηση. Πατήστε Εκτύπωση”. Πατώντας Εκτύπωση ολοκληρώνετε τη διαδικασία για το συγκεκριμένο όχημα και μπορείτε να επαναλάβετε εφόσον θέλετε να εκτυπώσετε τα Τέλη Κυκλοφορίας και για άλλο όχημα.

3) Με κωδικούς ΤaxisNet (Κατάσταση Τελών Κυκλοφορίας εταιριών με μεγάλο αριθμό οχημάτων)

Η τρίτη επιλογή αυτή επιλογή απευθύνεται σε νομικά πρόσωπα – ιδιοκτήτες μεγάλου πλήθους οχημάτων, προκειμένου να διευκολυνθούν στη μαζική προμήθεια των κωδικών πληρωμής των τελών κυκλοφορίας για τα οχήματα αυτά (για να οδηγηθείτε απευθείας στη μάσκα εισαγωγής των κωδικών taxis πατήστε εδώ.)

Πηγή: e-forologia.gr

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.