Προαιρετικές ασφαλίσεις αυτοκινήτου και τι προσφέρουν

Με τις προαιρετικές ασφαλίσεις του κλάδου αυτοκινήτου συμπληρώνεται και επεκτείνεται η κάλυψη του ασφαλισμένου και του οχήματός του σε τομείς που δεν καλύπτονται από την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης.Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται μεγαλύτερη προστασία στον ασφαλισμένο.

Οι προαιρετικές καλύψεις αυτοκινήτου που προσφέρονται σήμερα είναι πολλές, οι δε όροι των καλύψεων αυτών μπορεί να ποικίλλουν ανά ασφαλιστική εταιρία. Οι πιο σημαντικές από τις προαιρετικές καλύψεις είναι οι ακόλουθες:

η μικτή ασφάλιση ή αλλιώς κάλυψη ιδίων ζημιών, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητο του ασφαλισμένου από ατύχημα, ακόμα και εάν βαρύνεται με υπαιτιότητα ο ίδιος,
η ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητο του ασφαλισμένου από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και έκρηξη,
η ασφάλιση ολικής ή και μερικής κλοπής αυτοκινήτου, με την οποία αποζημιώνεται ο ασφαλισμένος σε περίπτωση κλοπής του αυτοκινήτου του,
η κάλυψη ζημιών στα υάλινα μέρη του αυτοκινήτου,
η κάλυψη ζημιών στο αυτοκίνητο από φυσικά φαινόμενα, όπως χαλάζι, σεισμό, πλημμύρα κλπ.,
η κάλυψη ζημιών του αυτοκινήτου από τρομοκρατικές ενέργειες,
η κάλυψη ζημιών του αυτοκινήτου από κακόβουλες ενέργειες τρίτων,
η κάλυψη ζημιών που προκλήθηκαν στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών,
η κάλυψη εξόδων ενοικίασης αυτοκινήτου,
η κάλυψη υλικών ζημιών του αυτοκινήτου από την πρόκληση ατυχήματος από ανασφάλιστο όχημα.

Τέλος, ιδιαίτερα σημαντικές για την πληρέστερη προστασία του ασφαλισμένου είναι και οι κάτωθι ασφαλιστικές καλύψεις που μπορεί να συνοδεύουν την ασφάλιση οχήματος και δη :

η κάλυψη οδικής βοήθειας,
η κάλυψη νομικής προστασίας,
η κάλυψη προσωπικού ατυχήματος οδηγού
.
Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας σχετικά με τις παραπάνω καλύψεις, θα πρέπει να απευθύνεστε στην ασφαλιστική σας εταιρία ή στον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή που σας εξυπηρετεί. Επειδή οι επιλογές σας είναι πολλές και οι συνδυασμοί των καλύψεων μπορεί να διαφέρουν από εταιρία σε εταιρία, συνιστούμε να ζητάτε επισταμένως διευκρινίσεις για την έκταση της κάλυψης που σας προσφέρει η κάθε επιλογή.

Πηγή: asfalisinet.gr

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.