Πίνακας κατώτατων ορίων αποδοχών

Στους κατωτέρω πίνακες υπάγονται μόνο οι απασχολούμενοι σε εργοδότες υπαγόμενους στις οργανώσεις ΣΕΒ,ΓΣΕΒΕΕ ή ΕΣΕΕ που συμβάλλονται στην ΕΓΣΣΕ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Από 14/2/2012

Κατηγορία εργαζομένων και χρόνια υπηρεσίας ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ
Χωρίς προϋπηρεσία 26,18 28,80
Με (1) μία τριετία 27,49 30,11
Με (2) τριετίες 28,80 31,42
Με (3) τριετίες 30,11 32,73
Με (4) τριετίες 31,42 34,04
Με (5) τριετίες 32,73 35,35
Με (6) τριετίες 34,03 36,65

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Από 14/2/2012

Κατηγορία εργαζομένων και χρόνια υπηρεσίας ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ
Χωρίς προϋπηρεσία 586,08 644,69
Με (1) μία τριετία 644,69 703,30
Με (2) τριετίες 703,30 761,91
Με (3) τριετίες 761,90 820,51

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Από 14/2/2012

Κατηγορία εργαζομένων και χρόνια υπηρεσίας ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ
Χωρίς προϋπηρεσία 22,83 25,11
Με (1) μία τριετία 23,97 26,25
Με (2) τριετίες 25,11 27,39

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Από 14/2/2012

Κατηγορία εργαζομένων και χρόνια υπηρεσίας ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ
Χωρίς προϋπηρεσία 510,95 562,05
Με (1) μία τριετία 562,05 613,15

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.