Πίνακας τεκμηρίων για σπίτια και αυτοκίνητα χρήσης 2013 (Οικονομικό έτος 2014)

Με τον Νόμο 3986/2011 (άρθρο 28) τροποποιήθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε., στην οποία περιγράφονται οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης (τεκμήρια).

Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης κύριας κατοικίας

τ.μ. οικίας Τ.Ζ. < 2.800 € Τ.Ζ. 2.800 – 4.999 € Τ.Ζ. > 5.000 €
10 400 € 560 € 680 €
20 800 € 1.120 € 1.360 €
30 1.200 € 1.680 € 2.040 €
40 1.600 € 2.240 € 2.720 €
50 2.000 € 2.800 € 3.400 €
60 2.400 € 3.360 € 4.080 €
70 2.800 € 3.920 € 4.760 €
80 3.200 € 4.480 € 5.440 €
90 3.850 € 5.390 € 6.545 €
100 4.500 € 6.300 € 7.650 €
110 5.150 € 7.210 € 8.755 €
120 5.800 € 8.120 € 9.860 €
130 6.900 € 9.660 € 11.730 €
140 8.000 € 11.200 € 13.600 €
150 9.100 € 12.740 € 15.470 €
160 10.200 € 14.280 € 17.340 €
170 11.300 € 15.820 € 19.210 €
180 12.400 € 17.360 € 21.080 €
190 13.500 € 18.900 € 22.950 €
200 14.600 € 20.440 € 24.820 €

Για τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης των βοηθητικών χώρων της κύριας κατοικίας ορίζεται ποσό σαράντα (40) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη δευτερευουσών κατοικιών, καθώς και των βοηθητικών χώρων αυτών, ορίζεται στo ένα δεύτερο (1/2) της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης όπως αυτή ορίζεται για τις κύριες κατοικίες.

Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης

κυβικά εκατοστά

έως 5 ετών 6 – 10 ετών 11 ετών και άνω
έως 1.200 4.000 € 2.800 € 2.000 €
1.300 4.600 € 3.220 € 2.300 €
1.400 5.200 € 3.640 € 2.600 €
1.500 5.800 € 4.060 € 2.900 €
1.600 6.400 € 4.480 € 3.200 €
1.700 7.000 € 4.900 € 3.500 €
1.800 7.600 € 5.320 € 3.800 €
1.900 8.200 € 5.740 € 4.100 €
2.000 8.800 € 6.160 € 4.400 €
2.100 9.700 € 6.790 € 4.850 €
2.200 10.600 € 7.420 € 5.300 €
2.300 11.500 € 8.050 € 5.750 €
2.400 12.400 € 8.680 € 6.200 €
2.500 13.300 € 9.310 € 6.650 €
2.600 14.200 € 9.940 € 7.100 €
2.700 15.100 € 10.570 € 7.550 €
2.800 16.000 € 11.200 € 8.000 €
2.900 16.900 € 11.830 € 8.450 €
3.000 17.800 € 12.460 € 8.900 €
3.100 19.000 € 13.300 € 9.500 €

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.