Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος χρήσης 2009 (Οικ. έτος 2010)


Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος μισθωτών & συνταξιούχων

Η παρακάτω κλίμακα ισχύει για τους φορολογούμενους τους οποίους το μεγαλύτερο ποσοστό των φορολογητέων εισοδημάτων τους προέρχεται από μισθούς και συντάξεις

Ποσό εισοδήματος
Φορολογικός συντελεστής
0 – 12.000 €
0%
12.001 – 30.000 €
25%
30.001 – 75.000 €
35%
75.001 € και άνω
40%

 

Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος μη μισθωτών & συνταξιούχων (επαγγελματιών)

Η παρακάτω κλίμακα ισχύει για τους φορολογούμενους τους οποίους το μεγαλύτερο ποσοστό των φορολογητέων εισοδημάτων τους προέρχεται από την άσκηση της εμπορικής τους δραστηριότητας

Ποσό εισοδήματος
Φορολογικός συντελεστής
0 – 10.500 €
0%
10.501 – 12.000 €
15%
12.001 – 30.000 €
25%
30.001 – 75.000 €
35%
75.001 € και άνω
40%

Το αφορολόγητο ποσό των παραπάνω περιπτώσεων αυξάνεται:
» κατά 1.000 ευρώ, εφόσον ο φορολογούμενος έχει 1 παιδί το οποίο τον βαρύνει
» κατά 2.000 ευρώ, εφόσον ο φορολογούμενος έχει 2 παιδιά τα οποία τον βαρύνουν
» κατά 10.000 ευρώ, εφόσον ο φορολογούμενος έχει 3 παιδιά τα οποία τον βαρύνουν
» κατά 1.000 ευρώ επιπλέον για κάθε παιδί από το 4ο και μετά, εφόσον τον βαρύνουν

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.