Το γραφείο αναλαμβάνει μία σειρά λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών, με την χρήση σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων και λογιστικών προγραμμάτων ERP.

Επιχειρήσεις
» Ενημέρωση και τήρηση λογιστικών βιβλίων
» Συνεχής έλεγχος και ενημέρωση για την πορεία της επιχείρησής σας
» Κλείσιμο των βιβλίων σας κάθε χρόνο (αυτοπεραίωση)
» Δηλώσεις ΦΠΑ, εισοδήματος και ΦΜΥ
» Δηλώσεις υπεραξίας μεταβίβασης επιχειρήσεων

Μισθοδοσία – Εργατικά
» Υπολογισμός της μισθοδοσίας του προσωπικού σας
» Ενημέρωση για τις συνεχείς αλλαγές στους όρους εργασίας, αμοιβής και ασφάλισης
» Έκδοση και αποστολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων
» Επιδοτούμενα προγράμματα διατήρησης και απόκτησης προσωπικού

Ιδιώτες
» Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων μισθωτών, συνταξιούχων, γεωργών
» Υπολογισμός τεκμηρίων διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων
» Δηλώσεις ακινήτων (Ε9)
» Ενημέρωση σχετικά με τις φοροαπαλλαγές