Ταχυδρομική διεύθυνση
Βύρωνος & Κισσάβου
62125, Σέρρες

Τηλέφωνο & Fax
23210 22701

Κινητό
6973239284

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
batmanis.ioannis@outlook.com