Οικονομία

Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος χρήσης 2009 (Οικ. έτος 2010)

Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος μισθωτών & συνταξιούχων Η παρακάτω κλίμακα ισχύει για τους φορολογούμενους τους οποίους το μεγαλύτερο ποσοστό των φορολογητέων εισοδημάτων τους προέρχεται από μισθούς και συντάξεις Ποσό εισοδήματος Φορολογικός συντελεστής 0 – 12.000 € 0% 12.001 – 30.000 € 25% 30.001 – 75.000 € 35% 75.001 € και άνω 40%   Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος μη μισθωτών & συνταξιούχων (επαγγελματιών) …

Read More »

Εργασία

Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.: Ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας περιόδου 1/3/2016-28/2/2017

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Τμήμα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Αθήνα, 25.02.2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας περιόδου 1/3/2016-28/2/2017 Η Διοίκηση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. σας γνωρίζει τα εξής: Σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. Φ.40021/οικ. 4612/164/22.2.2016 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασφαλιστική ικανότητα χορηγείται : α) στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στα μέλη οικογένειάς τους, με τη …

Read More »

Ιδιωτική ασφάλιση

Τεχνολογία

Χρήσιμες οδηγίες