Οικονομία

Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος χρήσης 2013 (Οικ. έτος 2014)

Κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων Το εισόδημα από μισθούς, συντάξεις και μισθούς με έκδοση τιμολογίου ή απόδειξης για παροχή υπηρεσιών υποβάλλεται σε φόρο σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα: Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιµακίου (ευρώ) Σύνολο Εισοδήµατος Φόρου (ευρώ) (ευρώ) 25.000 22% 5.500 25.000 5.500 17.000 32% 5.440 42.000 10.940 Υπερβάλλον 42% Ο φόρος που προκύπτει με βάση την …

Read More »

Πίνακας τεκμηρίων για σπίτια και αυτοκίνητα χρήσης 2012 (Οικονομικό έτος 2013)

Με τον Νόμο 3986/2011 (άρθρο 28) τροποποιήθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε., στην οποία περιγράφονται οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης (τεκμήρια). Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης κύριας κατοικίας τ.μ. οικίας Τ.Ζ. < 2.800 € Τ.Ζ. 2.800 – 4.999 € Τ.Ζ. > 5.000 € 10 400 € 560 € 680 € 20 800 € 1.120 € 1.360 € 30 1.200 € …

Read More »

Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος χρήσης 2012 (Οικ. έτος 2013)

Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος χρήσης 2012 (Οικονομικό έτος 2013)  Η παρακάτω κλίμακα ισχύει για όλους τους φορολογούμενους. Τόσο για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, όσο και για όσους αποκτούν εισοδήματα από άλλες πηγές. Ποσό εισοδήματος Φορολογικός συντελεστής Ποσό φόρου 0 – 5.000 € 0% 0 € 5.001 – 12.000 € 10% 700 € 12.001 – 16.000 € 18% 1.420 € 16.001 …

Read More »

Εργασία

Πρόγραμμα επιχορήγησης για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών (upd)

Το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ θα προσφέρει τη δυνατότητα στους ανέργους, που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών και με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους, να προσληφθούν σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) και γενικά εργοδότες που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα. Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει στις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο …

Read More »

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού έτους 2016-2017

Ο ΟΑΕΔ εκδίδοντας τη Δημόσια Πρόσκληση 11/2016 καλεί τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους και παρόχους τουριστικών καταλυμάτων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα «Επιδότηση Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων & των Οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2016-2017» να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Διαδικτυακού Τόπου του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) από σήμερα Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 14.00 μέχρι την …

Read More »

Βασικά θέματα σχετικά με τον Τεχνικό ασφαλείας και τον Γιατρό εργασίας

Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν τεχνικό ασφάλειας; Με βάση τη νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο πρέπει να έχουν τεχνικό ασφαλείας (παράγραφοι 1 και 2 άρθρο 4 Π.Δ. 17/1996, Ν.1568/1985 κωδικοποιημένος με τον Ν.3850/2010). Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν γιατρό εργασίας; Πρέπει να έχουν γιατρό εργασίας όσες επιχειρήσεις απασχολούν από 50 εργαζόμενους και πάνω ή όσες …

Read More »

Ιδιωτική ασφάλιση

Τεχνολογία

Χρήσιμες οδηγίες